Prorocentrum minimum

Prorocentrum minimum är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Prorocentrum minimum
Organism: dinoflagellater, encelliga organismer, plankton
Livsmiljö: Brackvatten, Marin
Ursprung: oklart (inhemsk marin art)
Första fynd i Sverige: 1982
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Prorocentrum minimum i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 134.3 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion