Potamothrix vejdovskyi

Potamothrix vejdovskyi är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Potamothrix vejdovskyi
Organism: ringmaskar
Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten
Ursprung: Pontokaspiska området
Första fynd i Sverige: 1970 ca
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Potamothrix vejdovskyi i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 184.1 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion