Pontogammarus robustoides

Pontogammarus robustoides är en främmande art som är etablerad i vårt närområde. Arten är potentiellt invasiv.

Fakta

Latinskt namn: Pontogammarus robustoides
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Marin
Potentiellt invasiv: Ja
Första fynd i Europa: Litauen, 1962
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Pontogammarus robustoides i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 124.2 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion