Polysiphonia senticulosa

Polysiphonia senticulosa är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Polysiphonia senticulosa
Organism: rödalger
Livsmiljö: Marin
Första fynd i Europa: Nederländerna, 1993
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Polysiphonia senticulosa i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion