Pleurosira laevis f. polymorpha

Pleurosira laevis f. polymorpha är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Pleurosira laevis f. polymorpha
Organism: kiselalger, plankton
Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten, Marin
Ursprung: oklart (kryptogen art)
Första fynd i Sverige: 1990
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Pleurosira laevis f. polymorpha i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 161.5 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion