Platorchestia platensis

Platorchestia platensis är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Platorchestia platensis
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Brackvatten, Marin
Ursprung: oklart (först beskriven: Uruguay)
Bestånd i Sverige: Öresund
Första fynd i Sverige: 1800-1849
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Platorchestia platensis i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 227.7 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion