Peridinium quinquecorne

Peridinium quinquecorne är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Peridinium quinquecorne
Organism: dinoflagellater, encelliga organismer, plankton
Livsmiljö: Marin
Ursprung: oklart (först beskriven: Japan)
Första fynd i Sverige: 2007
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Peridinium quinquecorne i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion