Penilia avirostris

Penilia avirostris är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Penilia avirostris
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Marin
Ursprung: Tropiska hav
Första fynd i Sverige: 1997
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Penilia avirostris i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 136 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion