Paratenuisentis ambiguus

Paratenuisentis ambiguus är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Paratenuisentis ambiguus
Organism: hakmaskar
Livsmiljö: Sötvatten, Marin
Första fynd i Europa: Tyskland, 1986
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Paratenuisentis ambiguus i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion