Paranais frici

Paranais frici är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Paranais frici
Organism: ringmaskar
Livsmiljö: Brackvatten
Ursprung: Ev pontokaspiska området
Första fynd i Sverige: 1998
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Paranais frici i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 100.8 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion