Paramysis lacustris

Paramysis lacustris är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Paramysis lacustris
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten
Första fynd i Europa: Litauen, 1960-talet
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Paramysis lacustris i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 149.1 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion