Paramysis intermedia

Paramysis intermedia är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Paramysis intermedia
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Marin
Första fynd i Europa: Ukraina, 1955
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Paramysis intermedia i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 149.1 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion