Oxytoxum criophilum

Oxytoxum criophilum är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Oxytoxum criophilum
Organism: dinoflagellater, encelliga organismer, plankton
Livsmiljö: Marin
Ursprung: oklart (först beskriven: Antarktis)
Första fynd i Sverige: 2004
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Oxytoxum criophilum i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 107.5 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion