Ostronpest | Crepidula fornicata

Ostronpest är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Crepidula fornicata
Svenskt namn: ostronpest
Organism: snäckor
Livsmiljö: Marin
Ursprung: Nordamerikas östkust
Bestånd i Sverige: Bohuslän (Skagerrak)
Första fynd i Sverige: 1950
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Ostronpest i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 179.7 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion