Odontella sinesis

Odontella sinesis är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Odontella sinesis
Organism: kiselalger, plankton
Livsmiljö: Marin
Ursprung: Västra Stilla havet, Indiska oceanen, Röda havet
Första fynd i Sverige: 1903
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 123.2 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion