Obesogammarus crassus

Obesogammarus crassus är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Obesogammarus crassus
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten
Första fynd i Europa: Litauen, 1962
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Obesogammarus crassus i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion