Nyzeeländsk tusensnäcka | Potamopyrgus antipodarum

Nyzeeländsk tusensnäcka är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Potamopyrgus antipodarum
Svenskt namn: nyzeeländsk tusensnäcka
Organism: snäckor
Livsmiljö: Marin
Ursprung: Nya Zeeland
Första fynd i Sverige: 1850-1899
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Nyzeeländsk tusensnäcka i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 209.6 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion