Nyzeeländsk plattmask | Arthurdendyus triangulatus

Nyzeeländsk plattmask är en främmande art. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Arthurdendyus triangulatus
Svenskt namn: nyzeeländsk plattmask
Organism: plattmaskar
Livsmiljö: Landlevande
Förekommer i Sverige: nej
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Artfakta: Om Nyzeeländsk plattmask i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion