Nordlig ormhuvudsfisk | Channa argus

Nordlig ormhuvudsfisk är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Channa argus
Svenskt namn: nordlig ormhuvudsfisk
Organism: fiskar
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Asien
Första fynd i Europa: Tjeckien, 1956
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Nordlig ormhuvudsfisk i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion