Nilgås | Alopochen aegyptiaca

Nilgås är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Alopochen aegyptiaca
Svenskt namn: nilgås
Organism: fåglar
Livsmiljö: Landlevande
Förekommer i Sverige: Ja
Potentiellt invasiv: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Artfakta: Om Nilgås i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion