Neodexiospira brasiliensis

Neodexiospira brasiliensis är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Neodexiospira brasiliensis
Organism: ringmaskar
Livsmiljö: Marin
Första fynd i Europa: Storbritannien, 1974
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Neodexiospira brasiliensis i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 136 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion