Naked goby | Gobiosoma bosc

Naked goby är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Gobiosoma bosc
Svenskt namn: "naked goby"
Organism: fiskar
Livsmiljö: Brackvatten, Marin
Första fynd i Europa: Tyskland, 2009
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion