Musselblomma | Pistia stratiotes

Musselblomma är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv.

Fakta

Latinskt namn: Pistia stratiotes
Svenskt namn: musselblomma
Organism: växter
Livsmiljö: Sötvatten
Förekommer i Sverige: sporadiskt
Potentiellt invasiv: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Musselblomma i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion