Mossbräken | Azolla filiculoides

Mossbräken är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Azolla filiculoides
Svenskt namn: mossbräken
Organism: växter
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Nord- och Sydamerika
Första fynd i Sverige: oklart (första fynd i Europa: 1880)
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Mossbräken i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion