Mink | Neovison vison (Mustela vison)

Mink är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv.

Fakta

Latinskt namn: Neovison vison (Mustela vison)
Svenskt namn: mink
Organism: däggdjur
Livsmiljö: Landlevande
Förekommer i Sverige: Etablerad
Potentiellt invasiv: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Artfakta: Om Mink i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion