Mercenaria mercenaria

Mercenaria mercenaria är en främmande art som är etablerad i vårt närområde. Arten är potentiellt invasiv.

Fakta

Latinskt namn: Mercenaria mercenaria
Organism: musslor
Livsmiljö: Marin
Potentiellt invasiv: Ja
Första fynd i Europa: Storbritannien, 1864
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Mercenaria mercenaria i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 130.9 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion