Marenzelleria viridis

Marenzelleria viridis är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Marenzelleria viridis
Organism: ringmaskar
Livsmiljö: Brackvatten, Marin
Ursprung: Nordamerikas östkust
Bestånd i Sverige: Öresund
Första fynd i Sverige: 1996-2005
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Marenzelleria viridis i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 157.6 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information