Maeotias marginata

Maeotias marginata är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Maeotias marginata
Organism: nässeldjur
Livsmiljö: Brackvatten, Marin
Första fynd i Europa: Frankrike, 1971
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Maeotias marginata i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 135.3 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion