Lithoglyphus naticoides

Lithoglyphus naticoides är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Lithoglyphus naticoides
Organism: snäckor
Livsmiljö: Sötvatten
Första fynd i Europa: Polen, 1800-talet
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 3 - potentiell hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Lithoglyphus naticoides i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 125.9 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion