Limnomysis benedeni

Limnomysis benedeni är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Limnomysis benedeni
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Sötvatten
Första fynd i Europa: Ukraina, 1949
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Limnomysis benedeni i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 179.2 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion