Limnodrilus cervix

Limnodrilus cervix är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Limnodrilus cervix
Organism: ringmaskar
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Nordamerika
Bestånd i Sverige: Mälaren utanför Västerås
Första fynd i Sverige: 1980-1989
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Limnodrilus cervix i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion