Laonome calida

Laonome calida är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Laonome calida
Organism: ringmaskar
Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten, Marin
Första fynd i Europa: Oklart. Saknas uppgift.
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion