Kungskrabba | Paralithodes camtschaticus

Kungskrabba är en främmande art som är etablerad i vårt närområde. Arten är potentiellt invasiv.

Fakta

Latinskt namn: Paralithodes camtschaticus
Svenskt namn: kungskrabba
Andra namn: kamtjatkakrabba
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Marin
Potentiellt invasiv: Ja
Första fynd i Europa: Norge, 1985
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Kungskrabba i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 130.7 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion