Korallmal | Plotosus lineatus

Korallmal är en främmande art. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Plotosus lineatus
Svenskt namn: korallmal
Organism: fiskar
Livsmiljö: Marin
Förekommer i Sverige: nej
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Korallmal i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion