Kommakräfta | Stenocuma graciloides

Kommakräfta är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Stenocuma graciloides
Svenskt namn: "kommakräfta"
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten, Marin
Första fynd i Europa: Finland, 2004
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 198.8 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion