Klykalg | Codium fragile

Klykalg är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Codium fragile
Svenskt namn: klykalg
Organism: grönalger
Livsmiljö: Marin
Ursprung: Stilla havet, Japan
Första fynd i Sverige: 1932 (Bohuskusten)
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Klykalg i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 155.8 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion