Kinesisk skivsnäcka | Gyraulus chinensis

Kinesisk skivsnäcka är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Gyraulus chinensis
Svenskt namn: kinesisk skivsnäcka
Organism: snäckor
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Asien
Första fynd i Sverige: oklart, första fynd i Europa: 1983
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Kinesisk skivsnäcka i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion