Kinesisk buskklöver | Lespedeza cuneata

Kinesisk buskklöver är en främmande art. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Lespedeza cuneata
Svenskt namn: kinesisk buskklöver
Organism: växter
Livsmiljö: Landlevande
Förekommer i Sverige: nej
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Artfakta: Om Kinesisk buskklöver i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion