Kellicottia bostoniensis

Kellicottia bostoniensis är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Kellicottia bostoniensis
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Nordamerika
Första fynd i Sverige: 1943
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Kellicottia bostoniensis i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion