Karenia mikimotoi

Karenia mikimotoi är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Karenia mikimotoi
Organism: dinoflagellater, encelliga organismer, plankton
Livsmiljö: Marin
Ursprung: Stilla havet, Japan
Bestånd i Sverige: Svenska västkusten
Första fynd i Sverige: 1980-1989
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Karenia mikimotoi i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 182.1 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion