Kanadaröding | Salvelinus namaycush

Kanadaröding är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Salvelinus namaycush
Svenskt namn: kanadaröding
Organism: fiskar
Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten
Ursprung: Nordamerika
Första fynd i Sverige: 1960-1969
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Kanadaröding i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 147.1 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion