Kamferträd | Cinnamomum camphora

Kamferträd är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv.

Fakta

Latinskt namn: Cinnamomum camphora
Svenskt namn: kamferträd
Organism: växter
Livsmiljö: Landlevande
Förekommer i Sverige: Nej
Potentiellt invasiv: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Artfakta: Om Kamferträd i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion