Kalmus | Acorus calamus

Kalmus är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Acorus calamus
Svenskt namn: kalmus
Organism: växter
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Asien
Första fynd i Sverige: 1600-talet
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Kalmus i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion