Jätteloka | Heracleum mantegazzianum

Jätteloka är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Heracleum mantegazzianum
Svenskt namn: jätteloka
Organism: växter
Livsmiljö: Landlevande
Ursprung: Västra Kaukasus
Förekommer i Sverige: Ja
Potentiellt invasiv: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Artfakta: Om Jätteloka i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 117.2 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion