Jättebalsamin | Impatiens glandulifera

Jättebalsamin är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Impatiens glandulifera
Svenskt namn: jättebalsamin
Organism: växter
Livsmiljö: Landlevande
Ursprung: Västra Himalaya, Asien
Förekommer i Sverige: Ja
Potentiellt invasiv: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Artfakta: Om Jättebalsamin i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 510.4 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion