Japantofs | Bonnemaisonia hamifera

Japantofs är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Bonnemaisonia hamifera
Svenskt namn: japantofs
Organism: rödalger
Livsmiljö: Marin
Ursprung: Kinesiska sjön, Japan
Bestånd i Sverige: Västkusten
Första fynd i Sverige: 1850-1899
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Japantofs i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 142.6 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion