Japansk rödslick | Neosiphonia harveyi

Japansk rödslick är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Neosiphonia harveyi
Svenskt namn: japansk rödslick
Organism: rödalger
Livsmiljö: Marin
Ursprung: Stilla havet, Japan
Bestånd i Sverige: Väderöarna
Första fynd i Sverige: 1990-1999 (Väderöarna)
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Japansk rödslick i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 139 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion