Japanplym | Dasysiphonia japonica

Japanplym är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Dasysiphonia japonica
Svenskt namn: japanplym
Organism: rödalger
Livsmiljö: Marin
Ursprung: Stilla havet, Japan och Korea
Bestånd i Sverige: Sydkoster
Första fynd i Sverige: 2000-2009
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Japanplym i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 141 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion