Ishavstång | Fucus evanescens

Ishavstång är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Fucus evanescens
Svenskt namn: ishavstång
Organism: ockraalger
Livsmiljö: Marin
Ursprung: Norra Atlanten
Bestånd i Sverige: Bohuslän
Första fynd i Sverige: 1900-1949
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 1 - ingen känd risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Ishavstång i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 134.6 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion