Indianlax | Oncorhynchus nerka

Indianlax är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Oncorhynchus nerka
Svenskt namn: indianlax
Organism: fiskar
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Stilla havet
Första fynd i Sverige: 1950-talet
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Indianlax i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion